Voeren op eiwitgehalte (Visvoer Manager Geavanceerd)

Voeren op eiwitgehalte (Visvoer Manager Geavanceerd)

Deze is zichtbaar als Device instelling Geavanceerde Visvoer Manager onder tab “Mijn Devices” is ingeschakeld.

Doordat in het Vis Management per vis de hoeveelheid eiwit wat deze nodig heeft ingevuld is, ontstaat er een totaal hoeveelheid eiwit wat onder ideale omstandigheden (denk o.a. aan watertemperatuur, filter capaciteit, onderhoud vijversysteem etc.) nodig is om de vissen optimaal te laten groeien en te onderhouden. Totaal hoeveelheid eiwit wordt in het Visvoer Manager informatie venster achter “Totaal hoeveelheid eiwit (berekend)” weergegeven.
» In veld “Ruw Eiwitpercentage van het visvoer (%):” vult u van het te gebruiken visvoer het ruwe eiwit percentage in dat door de fabrikant opgegeven is. Dit doet u per voersoort en eventueel ook bij MIX.
» In veld “Percentage Netto Eiwit Benutting (NEB) van het visvoer (%):” vult u van het te gebruiken visvoer de Netto Eiwit Benutting in dat door de fabrikant opgegeven is. Dit doet u per voersoort en eventueel ook bij MIX. Mocht de NEB waarde niet bekent zijn kunt u 100% invullen.

De maximale hoeveelheid visvoer wordt zichtbaar in het veld “Maximale hoeveelheid visvoer”.
Het maximale te selecteren percentage wordt zichtbaar in het veld “Maximaal selecteerbaar voerpercentage in voederschema”.

In het Voederschema wordt het maximaal te selecteren voerpercentage hieraan aangepast, en na het selecteren van een voerpercentage wordt de daadwerkelijke hoeveelheid eiwit wat gegeven wordt zichtbaar gemaakt in kolom “Hoeveelheid eiwit (NEB) per dag (gr)”.

Klik op knop “OPSLAAN” onderaan het tabblad om de wijzigingen op te slaan.

Opmerking! Belangrijk is dat de maximaal selecteerbaar voerpercentage dat wordt weergegeven voor onder ideale vijver omstandigheden zijn, denk hierbij aan watertemperatuur, filter capaciteit, onderhoud vijversysteem etc. Voederpercentage in het voederschema dient te allen tijde hierop worden aangepast.