Voederschema Geavanceerd

Voederschema Geavanceerd

Voederschema Geavanceerd is zichtbaar als Device instelling Geavanceerde Visvoer Manager onder tab “Mijn Devices” is ingeschakeld.

❑ Voederpercentage ☞ Drop-down menu. Selecteer hier een percentage om de hoeveelheid visvoer te bepalen, dit kunt u per graad vijverwatertemperatuur instellen.

❑ Voeder frequentie ☞ Wordt automatisch berekend. Door een hoeveelheid visvoer per voederfrequentie te selecteren in het veld “Hoeveelheid visvoer per voederfrequentie” in de Visvoer Manager, wordt het aantal voederfrequenties automatisch berekend op basis van het totaal te geven visvoer bij de betreffende watertemperatuur.

❑ Voersoort ☞ Voersoort wordt automatisch ingevuld aan de hand van de geselecteerde water temperatuur in de velden “Voer temperatuur” in de Visvoer Manager.

❑ Hoeveelheid voer per dag(gr) ☞ Wordt automatisch berekend. Op basis van het Voerpercentage en het totaal gewicht aan vis wordt hier automatisch de hoeveelheid visvoer berekend wat bij betreffende watertemperatuur gegeven gaat worden.

❑ Hoeveelheid eiwit(NEB) per dag(gr) ☞ Wordt automatisch berekend. Op basis van het Voerpercentage en het eiwitgehalte van het te gebruiken Voersoort wat ingevuld is in de Visvoer Manager, wordt hier automatisch de hoeveelheid eiwit berekend wat bij betreffende watertemperatuur gegeven gaat worden.

Klik op knop “OPSLAAN” onderaan het tabblad om de wijzigingen op te slaan.